Turystyka piesza to wspaniałe hobby nie tylko dla młodych

Turystyka piesza to wspaniałe hobby nie tylko dla młodych

We współczesnym świecie, zagrożonym chorobami cywilizacyjnymi, potrzeba aktywności fizycznej człowieka jest wręcz podstawową potrzebą i działaniem pro-zdrowotnym Turystyka kwalifikowana jest również przekaźnikiem wartości społecznych. Nie do podważenia są jej walory wychowawcze. .Turystyka piesza. jest jedną z najpopularniejszych form poznawania zarówno przyrody, krajobrazu, jak i zabytków kultury ludowej danego regionu. Jest to czas na aktywny wypoczynek i realizację swojego hobby. Dużą zaletą turystyki pieszej jest duża możliwość wyboru tras oddalonych od centrów masowej turystyki. Jest to zatem bardziej indywidualna forma uprawiania turystyki. Istnieją organizacje promujące wyłącznie te formę turystyki Zarządzają one siecią schronisk, wydają mapy i przewodniki. Wszystko po to by miłośnikom tej formy rekreacji zapewnić jak najlepsze warunki do jej uprawiania. Szlaki turystyczne obejmują tereny o najwyższych walorach przyrodniczych, a także miejsca o dużym znaczeniu kulturowym. Jest to dokonały wypoczynek.

Inne artykuły:

About