Depolaryzacja mięśnia szkieletowego

Depolaryzacja mięśnia szkieletowego
Depolaryzacja mięśnia szkieletowego
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Depolaryzacja mięśnia szkieletowego

Depolaryzacja włókna mięśnia szkieletowego następuje dzięki działaniu ACh uwalnianej w złączu nerwowo-mięśniowym. Jeżeli uwolniona zostanie dostateczna ilość ACh, wówczas depolaryzacja błony włókna mięśniowego przekracza wartość progową i powstaje prąd czynnościowy. Gdy ACh spełni swą funkcję, zostaje niezwłocznie rozłożona, co zapobiega trwałemu skurczowi tężcowemu włókna mięśniowego. Tego oczyszczenia pola działania dokonuje enzym acetylocholinoesteraza, która szybko rozkłada ACh na związki nieczynne. Wszystko to, co zakłóca działanie acetylocholino-esterazy, wywołuje poważne zaburzenia w czynności mięśni. Odkryto wiele substancji, które właśnie tak działają — są to z reguły dość silne trucizny. Należą do nich środki owadobójcze, których głównym składnikiem są fosforany organiczne (np. parathion) oraz blisko z nimi spokrewnione gazy porażające układ nerwowy. Działanie toksycznych ilości tych substancji prowadzi do drgawek, porażeń, a niekiedy nawet do śmierci. U człowieka neurony ruchowe wykazują jedynie pobudzający wpływ na skurcz mięśnia. Hamowanie mięśni polega na uniemożliwianiu impulsom generowanym w ośrodkowym układzie nerwowym do-dotarcia do specyficznych neuronów ruchowych. U raka wykryto neurony ruchowe, które w złączu nerwowo-mięśniowym uwalniają substancję hiperpo-polaryzującą, a przez to hamującą skurcz włókna mięśniowego. Należy zauważyć, że właściwości styku nerwowo-mięśniowego i synapsy są bardzo zbliżone. Podobnie jak synapsa, tak również styk nerwowo-mięśniowy ulega zmęczeniu wskutek powtarzającego się przewodzenia, z tą jednak różnicą, że synapsa wyczerpuje się szybciej.

Inne artykuły:

About