Wieloczynnikowe zakażenia

Wieloczynnikowe zakażenia
Wieloczynnikowe zakażenia
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Wieloczynnikowe zakażenia, w tym zakażenia beztlenowcami, z reguły powodują, że chorzy z objawami zapalenia płuc wymagają leczenia szpitalnego (tabela 3). Przebieg choroby może być ciężki, a śmiertelność wynosi od 5 do 25 %.

Ciężkie zapalenia płuc z wysoką śmiertelnością (do 5-0 %) stanowią istot-ny problem diagnostyczno-terapeutyczny W tych przypadkach niekwestionowana jest konieczność hospitalizacji. Czynniki przyczynowe i grupy antybiotyków zestawiono w tabeli 4.

Wyróżnione grupy chorych na zapalenie płuc wymagają odmiennego po-stępowania co do sposobu i intensywności leczenia. W przypadkach długo utrzy-mujących się zmian zapalnych należy podejrzewać inne przyczyny lub anomalie, w których rozstrzygnięciu pomocna jest technika bronchofibroskopowa (2, 5). Nasze własne doświadczenie wskazuje, że usunięcie zalegającej wydzieliny z dróg oddechowych wraz z bakteriami oraz zmniejszenie aktywności proteolitycznej w miejscu toczącego się procesu zapalnego ma korzystny wpływ na przebieg choroby (8). Grupy antybiotyków wymienione w tabelach zostały określone w badaniach wieloośrodkowych. Oznaczenie antybiotykowrażliwości jest nadal ważne i niezwykle pomocne, szczególnie w przypadkach bardziej skomplikowanych.

S. pneumoniae Legionella pneumophila Pałeczki Gram-ujemne tlenowe Mycoplasma pneumoniae RSV (respiratory viruses)

H. influenzae M. tuberculosis Grzyby endemiczne makrolidy cefalosporyny HI generacji z ryfampicyną fluorochinolony imipenen

Istotny jest także czas podawania antybiotyków. Zbyt krótki – nie pozwala na uzyskanie pełnej remisji. Z reguły zaleca się leczenie antybiotykami przez 1-0-

– 14 dni. Jednak w szczególnych przypadkach, np. w legionellozowym zapaleniu płuc, czas leczenia powinien być wydłużony nawet do 21 dni (6, 7).

Zasady postępowania z chorymi na zapalenie płuc sumarycznie przedsta-wiono na rycinie 1.

Zapalenie płuc może być przyczyną powikłań narządowych u ok. 1-0 % chorych (ogniska zakaźne przerzutowe), które można obserwować jako zapalenie opon mózgowych, zapalenie stawów, zapalenie wsierdzia i osierdzia, ropnia- ki jamy opłucnej lub ropnie płuc, a także pełnoobjawową niewydolność nerek, niewydolność krążenia, zatorowość lub zawał płuca, a niekiedy zawał mięśnia serca (6, 7).

Inne artykuły:

About