Poznaj budowę swojego szkieletu

Poznaj budowę swojego szkieletu
Poznaj budowę swojego szkieletu
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Poznaj budowę swojego szkieletu

Na kościec (szkielet) ludzki składają się chrząstki i kości. Szkielet większości ludzi zbudowany jest z 206 kości. Ich rozmiary wahają się od drobnych kosteczek ucha środkowego do dużej kości udowej. Miejscem styku sąsiadujących kości są stawy, zazwyczaj przytrzymywane razem przez więzadła — to znaczy swego rodzaju wiązki tkanki łącznej. Aby kości mogły wykonać ruch — do obu stron stawu, który tworzą, musi być przyłożona siła kurczących się mięśni. Zasadę tę zilustrowano na przykładzie ruchu przedramienia. Kość ramienna (łac. humerus) tworzy staw „zawiasowy” z jedną z kości przedramienia — kością łokciową. Od kości ramiennej do drugiej kości przedramienia, to znaczy do kości promieniowej (przytwierdzonej równolegle do kości łokciowej) biegnie mięsień dwugłowy ramienia (biceps). Skurcz tego mięśnia powoduje zgięcie stawu łokciowego. A zatem mięsień dwugłowy jest zginaczem. Do wyprostowania stawu konieczny jest inny mięsień, zwany prostownikiem, bowiem mięśnie wykonują pracę jedynie wtedy, kiedy się kurczą, a nigdy w czasie rozkurczu. Prostownikiem stawu łokciowego jest mięsień trójgłowy ramienia (triceps), rozciągający się od kości ramiennej do łokciowej. Podobne pary mięśni o działaniu antagonistycznym w stosunku do stawów, które obejmują swym zasięgiem, umożliwiają wykonywanie niemal wszystkich ruchów kośćca.

Inne artykuły:

About