Poznaj budowę mięśni szkieletowych

Poznaj budowę mięśni szkieletowych
Poznaj budowę mięśni szkieletowych
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Poznaj budowę mięśni szkieletowych

Pojedynczy mięsień szkieletowy, taki jak mięsień dwugłowy, składa się ze zgrubiałego brzuśca przyczepionego każdym końcem do kości. Przekrój poprzeczny przez brzusiec uwidacznia tysiące włókien mięśniowych. Wszystkie włókna biegną równolegle do siebie i prawdopodobnie rozciągają się nieprzerwanie od przyczepu do przyczepu. Włókna są powiązane ze sobą tkanką łączną, przez którą biegną też naczynia krwionośne i nerwy. Liczba włókien w mięśniu jest prawdopodobnie stała. Mięsień osiąga większą siłę i rozmiary dzięki wzrostowi grubości poszczególnych włókien oraz przez rozrastanie się w nim naczyń krwionośnych i tkanki łącznej właściwej. Gdy przyjrzymy się włóknom mięśniowym z boku zobaczymy, że są one poprzecznie prążkowane. Temu wyglądowi mięsień szkieletowy zawdzięcza inną powszechnie przyjętą nazwę: mięsień poprzecznie prążkowany. Aczkolwiek długość pojedynczych włókien mięśniowych może wynosić wiele centymetrów, ich średnica waha się zaledwie w granicach od 10 do 100 um. Pojedyncze włókno mięśniowe, jak to wykazuje jego przekrój poprzeczny, składa się z mioflbryli, podobnie jak brzusiec mięśnia — z włókien mięśniowych. Wszystkie miofibryle są ułożone wzdłużnie i, jak się zdaje, biegną wzdłuż całego włókna

Inne artykuły:

About